Logo ZH

Zdeněk Hajduch

Sculpture and woodcarving workshop.Studio for sculpture,
furniture and interior design. Original interiors workshop.

 

Autor

 

Kameny

 

Harmonium

Zdeněk Hajduch

Zdeněk Hajduch se narodil v roce 1955 v Praze. Původně aranžér později řezbář a scénograf pracoval jako technolog a výtvarník ve Středočeském loutkovém divadle (dnes Divadlo Lampion) v Kladně. Zde do roku 1986 vytvářel návrhy loutek a scén pro malé formy i velké jeviště. Od začátku osmdesátých let se zúčastňoval společných výstav loutkářské scénografie a později začal vystavovat volnou tvorbu v Čechách i v zahraničí.

Volná tvorba nakonec zvítězila nad divadlem, ke kterému se jen občas vrací. Z komorní, většinou dřevěné mechanické plastiky se postupně dostal k experimentům s nábytkem, který obsahuje vše co bylo na sochách, loutkách i mechanických obrazech. Stálé téma - české a moravské lidové písně - Erben, Sušil, Bartoš... to jsou základní prameny, které používá ke své práci. V novém kraji, ve kterém se se svojí ženou usadil našel odpovídající prostor a další inspiraci.

 

Sculpture and woodcarving workshop

 

Studio for sculpture, furniture and interior design
Original interiors workshop

The workshop was founded in Prague in 1986, and it was moved to Hrky by Nov Bystice in Southern Bohemia in 1992. It is situated in an old Empire style house, from the attic of which the whole basin of Tebo and esk Budjovice up to the ridges of umava Mountains can be seen. Here, works increasingly influenced by local surroundings are created. Deep forests, pond surfaces, stony fields and meadows, long winters, savoury summers and never-ending wind - these motives reappear in every piece made in the workshop. Mechanical sculptures and pictures, individual pieces of furniture as well as complete interiors can include trees, grazing cows, or a little church. Arising from traditional woodcarving, carpentry and joinery techniques, the technology is very simple. However, it does not tend to imitate the past, and it is to be obvious that the pieces were created at the end of the 20th century and at the beginning of the 21th century.

 

Traditional craft is evoked only in details, such as pins, fine carvings, or coloured parts. The most often used materials include lime wood and spruce wood, mechanisms of oak or maple wood, oil colours and beeswax. Sometimes, glass or metal also appears. Like sculptures, also every piece of furniture or even a complete interior represents a single work of art. The practice of combining traditional techniques and materials with modern technologies enables a realisation of notably extensive projects.

 

 

 

Hoblice

 

Vykres

 

Dlata

Page top

 

 


 

Zdenek Hajduch Hurky 23, 378 33 Nova Bystrice, Czech Republic
atelier@hajduch.cz
© 2001 - 2019 Zdenek Hajduch

NAVRCHOLU.cz