Dřevěná mechanická plastika

Tyto práce jsou výsledkem spojení všech výtvarných činností, kterými se autor po celou dobu zabývá. Vznikají nezávisle na komerčních projektech, ale přesto s nimi úzce souvisí. Všechny postupy, jak čistě výtvarné, tak řemeslné, jsou stejné a vzájemně si pomáhají...
Všechno, co v ateliéru i mimo něj vzniká, spolu souvisí a je to ve skutečnosti jediné dílo.
Mechanické plastiky a obrazy, jednoduché hry s kuličkami, prvky opsané z tradičních lidových přístrojů a nástrojů, technické detaily staveb a konstrukcí, spoje a čepy. K tomu loutkářské technologické postupy, potřeba barev a odvaha k dekorativnosti.
Ale hlavně prostředí, ve kterém se tohle všechno slévá v jeden celek. Louky, pastviny, lesy a rybníky. Krajina zdánlivě pustá, ale pro vnímavé oko plná stop lidské práce... Nevlídné počasí, dlouhé zimy a s nimi spojený způsob života, čekání na jaro a radost z prostých věcí... Kostelík na kopci a jeho zvon, který znovu a znovu vyzvání generacím, které krajem s různými osudy procházejí.