Autorský nábytek

Tento nábytek přímo navazuje na volnou tvorbu. Někdy je dokonce víc sochou, než židlí nebo skříní a nábytkem se stává jen způsobem uživání. Některé kusy vznikají na objednávku, ale i zde je jediným zadáním funkce. V těchto případech často vznikají práce, které se nedají postavit na jiné místo, než na teré byly navrženy.
Každá práce je zároveň samostatným uměleckým dílem, plnící i funkci unikátního nábytku.